Mặt bàn bằng nhựa phenolic dày 16 mm dày cho cơ chế thí nghiệm

Mặt bàn bằng nhựa phenolic dày 16 mm dày cho cơ chế thí nghiệm