Ghế phòng thí nghiệm, Vinyl, Xám, Nhôm được đánh bóng

Ghế phòng thí nghiệm, Vinyl, Xám, Nhôm được đánh bóng