Điều chỉnh ghế phòng thí nghiệm ngồi cho người dùng