Bàn thí nghiệm sẽ tích hợp VTS điều chỉnh nhiệt độ