Bàn chậu rửa thí nghiệm mặt đá LST12

Bàn chậu rửa thí nghiệm LST12