Bàn chậu rửa thí nghiệm hai bồn LST-09

Bàn chậu rửa thí nghiệm LST-09