Hợp lý hóa quy trình phòng thí nghiệm với giám sát thời gian thực

Hợp lý hóa các quy trình phòng thí nghiệm với giám sát giúp giảm thiểu lượng thời gian dành cho việc duy trì hoạt động của thiết bị và cơ sở. Một người quản lý phòng thí nghiệm hiệu quả tính đến việc giảm thời gian sử dụng sẽ làm tăng năng suất ở nơi khác. Nhiều phòng thí nghiệm, cho dù là một cơ sở nghiên cứu và phát triển, sản xuất hoặc lưu trữ, hoạt động trong môi trường luôn thay đổi. Điều này củng cố nhu cầu truy cập dễ dàng vào thông tin thời gian thực liên quan đến hoạt động chung của phòng thí nghiệm.

Các nhà quản lý phòng thí nghiệm dành một lượng thời gian khổng lồ để đảm bảo các phòng thí nghiệm vẫn tuân thủ các quy tắc, quy định thích hợp và hoạt động hiệu quả. Việc thực hiện các giải pháp như giám sát thời gian thực làm giảm bớt nhiều thách thức mà các nhà quản lý phòng thí nghiệm gặp phải khi duy trì chức năng của ban thi nghiem và vận hành phòng thí nghiệm.

Tiết kiệm quản lý phòng thí nghiệm

Ghi lại mọi thứ một cách chi tiết, kỹ thuật số

Cần lưu giữ hồ sơ chi tiết về tất cả các quy trình, giao thức và quy trình cho các hoạt động của phòng thí nghiệm để chứng minh toàn bộ kiểm soát trong trường hợp kiểm toán nội bộ hoặc bên ngoài. Có hồ sơ chi tiết về tất cả các thiết bị  nội thất phòng thí nghiệm như bàn thí nghiệm và tủ thí nghiệm, hoạt động của cơ sở ở định dạng tiêu chuẩn và kỹ thuật số cũng sẽ chứng minh được lợi ích khi một nhân viên thuê hoặc thuê gần đây cần phải xem xét lại các công ty.

Chuẩn hóa việc chuyển giao kiến ​​thức giữa lực lượng lao động mới và hiện tại của một tổ chức sẽ nhanh chóng phát triển kiến ​​thức kỹ thuật và kinh nghiệm. Bằng cách lưu trữ hướng dẫn sử dụng thiết bị và thông tin về kỹ thuật số, các chi tiết thích hợp về bảo trì tiêu chuẩn và quy trình quan trọng luôn sẵn sàng cho nhân viên thường xuyên tương tác với các thiết bị và hoạt động của phòng thí nghiệm. Tài liệu kỹ thuật số trong môi trường dựa trên đám mây cho phép truy cập từ bất kỳ thiết bị nào vào bất kỳ lúc nào, giúp tiết kiệm thời gian quý báu trong quá trình đào tạo nhân viên hoặc kiểm tra thiết bị thường xuyên và khi ước tính 52% nhân viên cơ sở phải mất ít nhất sáu tháng đào tạo để được đào tạo đầy đủ về quy trình. , tiết kiệm thời gian là rất quan trọng.

Có hồ sơ chính xác và đáng tin cậy về thiết bị phòng thí nghiệm, chẳng hạn như thiết bị lưu trữ tủ đựng hóa chấttủ kính hiển vi, tủ an toàn sinh học rất quan trọng để bảo vệ các khoản đầu tư có giá trị. Các giải pháp giám sát phòng thí nghiệm cung cấp các hồ sơ thời gian thực về các điều kiện cho mẫu, thuốc thử và các tài sản có giá trị khác trong cơ sở dữ liệu có tổ chức đảm bảo rằng các tổ chức có thể dễ dàng chứng minh sự tuân thủ với các cơ quan quản lý.

Người quản lý phòng thí nghiệm, và bất kỳ nhân viên cần thiết nào khác, nên dễ dàng truy cập vào thông tin thiết bị quan trọng, cũng như hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng và bảo trì thiết bị phòng thí nghiệm, tại một địa điểm tập trung.