Bàn thí nghiệm hóa sinh 4 chỗ BTN-HS4C01

Bàn thí nghiệm hóa sinh 4 chỗ BTN-HS4C01