Bàn thí nghiệm có kệ 1 bồn rửa thí nghiệm

Bàn thí nghiệm có kệ 1 bồn rửa thí nghiệm