Bàn thí nghiệm vật lý lớp học BTN-VLLH2C

Bàn thí nghiệm vật lý lớp học BTN-VLLH2C