Bàn thí nghiệm trung tâm hai tầng BTN-TT04

Bàn thí nghiệm trung tâm loại BTN-TT04