Bàn thí nghiệm áp tường loại CLF-1220

Bàn thí nghiệm áp tường loại CLF-1220