Bàn thí nghiệm vật lý giáo viên, bàn thí nghiệm cho giáo viên