Tủ lưu trữ máu Evermed 370 lít

Tủ lưu trữ máu Evermed 370 lít