Thành phần chính trong thiết kế phòng thí nghiệm yeu-to-khong-khi – Bàn thí nghiệm - Tân Thịnh