Lợi ích dễ nhận thấy của phương pháp xây dựng phòng thí nghiệm