Kiểu bàn thí nghiệm đầu rắn, đầu que và đầu đục lỗ phòng sạch