Hợp nhất tận dụng tối đa không gian phòng thí nghiệm mới