Hộc tủ tủ thí nghiệm 3 ngăn kéo - bàn thí nghiệm

Hộc tủ thí nghiệm 3 ngăn kéo