Hộc tủ thí nghiệm 2 ngăn kéo bàn thí nghiệm

Hộc tủ thí nghiệm 2 ngăn kéo