Hệ thống quang phổ cung cấp độ nhạy và độ phủ phân tử