Hệ thống phòng thí nghiệm linh hoạt được thiết kế dễ dàng tùy chỉnh