Hệ thống không khung nội thất phòng thí nghiệm cố định