Hệ thống kệ hóa chất treo tường hoặc để bàn thí nghiệm