Chất lượng và chức năng của đồ nội thất phòng thí nghiệm ptn-uot-kho-ao – Bàn thí nghiệm - Tân Thịnh