Bồn rửa thí nghiệm kháng axit và kiềm kiềm màu xám

Bồn rửa thí nghiệm kháng axit và kiềm kiềm màu xám