Bàn thí nghiệm vật lý học sinh 2 chỗ, bàn thí nghiệm cho học sinh