Bàn thí nghiệm vật lý 12 chỗ BTN-VL12C

Bàn thí nghiệm vật lý 12 chỗ BTN-VL12C