Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1140 ban-thi-nghiem-trung-tam-loai-CLF1140 – Bàn thí nghiệm - Tân Thịnh