Bàn thí nghiệm trung tâm BTN-TT08 một tầng

Bàn thí nghiệm trung tâm loại BTN-TT08