Bàn thí nghiệm trung tâm loại BTN-TT07 hai tầng

Bàn thí nghiệm trung tâm loại BTN-TT07