Bàn thí nghiệm trung tâm loại BTN-TT05 một chậu rửa

Bàn thí nghiệm trung tâm loại BTN-TT05