Bàn thí nghiệm trung tâm loại BTN-TT01

Bàn thí nghiệm trung tâm loại BTN-TT01