Bàn thí nghiệm thép và gỗ với khung C

Bàn thí nghiệm thép và gỗ với khung C