Bàn thí nghiệm mặt bàn nhựa phenolic màu trắng mờ

Bàn thí nghiệm mặt bàn nhựa phenolic màu trắng mờ