Bàn thí nghiệm lý hóa BTNLH-1210

Bàn thí nghiệm lý hóa BTNLH-1210