Bàn thí nghiệm lý hóa 12 chỗ BTN-LH12C

Bàn thí nghiệm lý hóa 12 chỗ BTN-LH12C