Bàn thí nghiệm hóa sinh BTNS-2406

Bàn thí nghiệm hóa sinh BTN-HS2406