Bàn thí nghiệm áp tường loại CLF-1230S

Bàn thí nghiệm áp tường loại CLF-1230S