Bàn thí nghiệm áp tường loại CLF-1230F

Bàn thí nghiệm áp tường loại CLF-1230F