Bàn thí nghiệm áp tường loại CLF-1220F

Bàn thí nghiệm áp tường loại CLF-1220F