Bàn thí nghiệm áp tường không chậu rửa BTN-AT10

Bàn thí nghiệm áp tường loại BTN-AT10