Bàn thí nghiệm áp tường hai hộc tủ BTN-AT09

Bàn thí nghiệm áp tường loại BTN-AT09