Bàn thí nghiệm áp tường BTN-AT08 hai tầng

Bàn thí nghiệm áp tường loại BTN-AT08