Bàn thí nghiệm áp tường loại BTN-AT07 một tầng

Bàn thí nghiệm áp tường loại BTN-AT07