Bàn thí nghiệm 2 sinh viên với tủ trung tâm, gỗ sồi

Bàn thí nghiệm 2 sinh viên với tủ trung tâm, gỗ sồi