Bàn phòng thí nghiệm sinh học phân tử

Tin tức Bàn phòng thí nghiệm sinh học phân tử

Bàn phòng thí nghiệm sinh học phân tử
 • xuất xứ
 • Thông tin sản phẩm

 • Mục đích của phòng thí nghiệm sinh học phân tử được tạo ra là để nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao các công nghệ, sản phẩm mới phục vụ bảo vệ sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng, chọn tạo giống, bảo vệ môi trường, trên cơ sở ứng dụng các đặc điểm về tổ chức, chức năng của các phân tử sinh học, các tổ chức sinh học ở mức nano, tế bào và cá thể.

  ban-phong-thi-nghiem-phan-tu

  Hiện nay ứng dụng trong công nghệ sinh học trong sản xuất và điều trị đang rất được coi trọng, chính vì vậy chúng tôi  rất vinh dự là nhà cung cấp trang thiết bị với công nghệ mới nhất hàng đầu thế giới cho các đơn vị nghiên cứu của Việt Nam.

  Công nghệ Sinh học chuyển giao công nghệ, sản phẩm mới phục vụ bảo vệ sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng, chọn tạo giống, bảo vệ môi trường, trên cơ sở ứng dụng các đặc điểm về tổ chức, chức năng của các phân tử sinh học, đặc biệt là DNA và protein, tế bào và cá thể.

  Với phương châm “đưa dịch vụ tốt nhất đến khách hàng”, chúng tôi cam kết cung cấp thiết bị bàn thí nghiệm mới nhất, hiện đại nhất, thiết thực nhất, để đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong nghiên cứu khoa học của khách hàng.

 • Xem các sản phẩm khác


  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  Designed by Ban Thi Nghiem