Bàn được ứng dụng cho nội thất phòng thí nghiệm khoa học