Bàn chống rung được thiết kế để trong phòng Lab

Bàn chống rung được thiết kế để trong phòng Lab