Bàn chậu rửa thí nghiệm một bồn rửa LST10

Bàn chậu rửa thí nghiệm LST10